Főooldal
Digitális kultúra/informatika tanárt keresünk! Álláshirdetés.

Digitális kultúra/informatika tanárt keresünk! Álláshirdetés.

Iktatószám:  G/145/2023.

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

pályázatot hirdet

digitális kultúra szakos tanár

munkakör/feladatkör betöltésére.

 

 

Tevékenységi kör:  Digitális kultúra tantárgy tanítása, a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása 2023.11.06-tól.

 

A pedagógus további feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

Betöltendő állás jogviszonya:  Munkaviszony. 2024.01.01. től köznevelési jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 12 óra, Általános, Részmunkaidős foglalkoztatás vagy Határozatlan, 24 óra, általános teljes foglalkoztatás

Munkavégzés helye:  Debrecen

Álláshirdető szervezet bemutatása:  

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (4024 Debrecen, Szent Anna u. 17-19.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Bódis Zoltán igazgató nyújt a 52/349849-es telefonszámon.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázatok benyújtásának módja e-mail útján, illetve személyesen történik, a pályázatnak az iskolai e-mailre kell digitálisan ([email protected]), vagy az igazgatóhoz papír alapon eljutnia.

Bérezés: A jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

Feltételek, előnyök

 

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., digitális kultúra/informatika szakos tanári végzettség

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 

  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely pedagógus munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • Fényképes szakmai önéletrajz
  • A munkakör betöltéséhez szükséges pedagógus végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel – Fenntartó – közlés)

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?  Igen.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?  Nem

További elvárás: Nyitottság az iskola egyházi jellegére, együttműködési készség, pontos, precíz, megbízható, önálló munkavégzés.

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje:  az álláshely betöltéséig folyamatos

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázati anyag áttekintését követően, annak elbírálása alapján értesített pályázó személyes beszélgetésen vesz részt az intézmény székhelyén. Az alkalmazásra az intézményvezető javaslata alapján fenntartói egyeztetés után kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje:  az álláshely betöltéséig folyamatos

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  helyben szokásos módon

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.06.