Főooldal
Tájékoztatás az iskolai szociális segítő tevékenységről

Tájékoztatás az iskolai szociális segítő tevékenységről

TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGRŐL

Tájékoztatás az iskolai szociális segítő tevékenységről

Az 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (2) ag) és a 15/1998. évi NM rendelet 25-26. § alapján a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít a debreceni óvodákban, általános- és középiskolákban, kollégiumokban.

Ki az óvodai és iskolai szociális segítő és hogyan tud segíteni?

(egyéni, csoportos és közösségi formában)

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan – óvodában, iskolában és kollégiumban tevékenykedő segítő szakember -, aki a gyermekek/tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, a szociális és kommunikációs készségek fejlesztésével, és prevencióval foglalkozik. A szociális segítő szakember a szakmai kompetenciája alapján a nevelő-oktató munka kiegészítője; a pedagógusokkal, egyéb szakemberekkel együttműködve segíti az iskolába járó gyermekeket, szüleiket.

A szociális segítő tevékenysége során:

  • A gyermekeknek segítséget nyújt a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében egyéni tanácsadással, segítő beszélgetéssel (beilleszkedési nehézségek, osztályközösségi problémák, tanulmányi kötelezettség teljesítésének nehézségei, konfliktusos helyzetek feloldása, érzékenyítés a kortárscsoportban megjelenő helyzetekre)
  • Egyéni konzultáció lehetőségét biztosítja a szülők számára a családi életet érintő nehézségek esetén (óvodai és iskolai problémák, válásból fakadó nehézségek, lakhatási és egyéb szociális problémák, családon belüli konfliktusok)
  • Közvetítőként segíti a pedagógus-diák, szülő-gyermek, pedagógus-szülő közötti kapcsolatot és kommunikációt, valamint a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését
  • Információt nyújt szülőknek, pedagógusoknak, a nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek az elérhető szolgáltatásokról, a szociális és gyermekvédelmi rendszer; valamint az észlelő-és jelzőrendszer működéséről
  • Részt vehet a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen
  • Csoportos megfigyelést végezhet tanórán és az óvodai csoportfoglalkozáson, a pedagógus/óvodapedagógus kérésére, a problémás helyzetek hatékonyabb megoldása érdekében
  • Gyermekeknek, diákoknak csoportmunka keretében közösségfejlesztő, kompetenciafejlesztő, egészségnevelő, pályaorientációs, konfliktuskezelő és egyéb prevenciós (megelőző) foglalkozásokat tart pedagógussal/pszichológussal/védőnővel együttműködve, tanóra keretén belül, illetve tanórán kívül
  • Részt vehet az óvodai/iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában
  • Részt vehet a szülői értekezleten, fogadóórán, nevelőtestületi értekezleten
  • Az óvodai és iskolai szociális segítő gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja; feladata az észlelő-és jelzőrendszer hatékony működésének elősegítése, ezért indokolt esetben közvetíti a családot a család- és gyermekjóléti szolgálat szakembereihez annak érdekében, hogy a gyermek veszélyeztetettségét megelőzze vagy megszüntesse

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a köznevelési intézményekben történik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 41. § (7) d) bekezdése alapján a segítő tevékenység jogszerű szolgáltatásához a köznevelési intézmény, az ahhoz szükséges adatokat továbbítja a szakember részére (pl.: a gyermek neve, születési helye és ideje, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye).

A tanítási időben szervezett óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel kapcsolatosan a szakembereknek tájékoztatási kötelezettsége van a szülők irányába a szolgáltatás módjáról és tartalmáról, mely tájékoztatásnak a fentiekben foglaltak megfelelnek.

Tanítási időn kívül vagy a közoktatási intézmény területén kívül végzett tevékenység esetén a segítő szakember által szervezett programokon való részvételhez szülő hozzájáruló nyilatkozat szükséges.

Óvodai és iskolai szociális segítő neve, elérhetősége az iskolában:

Kovácsné Ember Katalin

Fogadónap: Csütörtök, Fogadóóra: 14:30-15:30 – 205. szoba

Időpont egyeztethető munkaidőben a 06-30-143-65-62 telefonszámon

Szolgáltatást biztosító intézmény neve: 

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja Család-és Gyermekjóléti Központ/Szolgálat

4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2/A szám, Telefon/Fax: (36 52) 411-133, (36 52) 447-724

Készenléti Ügyelet: 52-447-724 (0-24 órában hívható!)       

E-mail: [email protected]

Egyéb időben üzenet hagyható: 52-455-808

Készenléti Ügyelet: 52-447-724 (0-24 órában hívható!)        

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja Család-és Gyermekjóléti Központ

4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A szám; Telefon/Fax: (36 52) 411-133, (36 52) 447-724

E-mail: [email protected]