Főooldal
Humán tagozat

Humán tagozat

A humán képzés keretében emelt szintű felkészítést nyújtunk magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből. A tagozatos csoportok 14 főtől indulnak.

A képzés során diákjaink magasabb óraszámban, foglalkoznak irodalommal, magyar nyelvvel. Ez lehetőséget ad a törzsanyagon kívüli ismeretek elsajátítására, az ismeretek elmélyítésére, gyakorlásra. A kisebb létszámú tanulócsoport alkalmas a felzárkóztatásra is. Oda tudunk figyelni a tehetségekre, a versenyző szellemű diákokra.

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy emelt óraszámú oktatása lehetővé teszi az elmélyülést a politika, gazdaság, társadalom-és kultúrtörténet különféle rétegeiben.  Az átlagosnál jóval több időt töltünk rendszerezéssel, különféle vizsgatípusok feladatainak megoldásával, a tanulók egyéni érdeklődésének, személyiségének kibontakoztatásával.

A humán tagozat tanulói a tagozati képzéshez kapcsolódó tanulmányi kirándulásokon, kiállítás és múzeumlátogatásokon vesznek részt. A képzés során elsajátítják a kooperatív tanuláshoz szükséges készségeket, megtanulnak csapatban és egyénileg is hatékonyak lenni. A projekt-módszer segítségével olyan tudásra tesznek szert, mely lehetővé teszi számukra egy-egy téma igényes színvonalon történő feldolgozását, bemutatását, a témához fűződő látványos prezentáció elkészítését és bemutatását.  Kreatív foglalkozásokon a versírás, a novellaírás alapfogásait, valamint a digitális műfajok alkalmazását is elsajátíthatják tanulóink, de lehetőség nyílik a retorikai készségek fejlesztésre is.