Főooldal
Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? NTP-TFJ-19-0097

Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? NTP-TFJ-19-0097

 

 

 

 

 

A pályázat célja: 

A természettudományok iránt érdeklődő diákokkal ügyes, fejlesztő társasjátékokat, művészeti tevékenységet ismertetünk meg, cél a felfedeztetés, szabálykövetés, önismereti fejlesztés, a jól lét fokozása. 2. szakaszban a tapasztalatok alapján ők terveznek játékokat természetes anyagokból, hulladékból, egyszerű eszközökből. Ezeket iskolatársaikkal kipróbáltatják, javítják a terméket. A szövés lépéseit elsajátítva mintatervezés a feladat, tárgyalkotás az iskolai környezetbe (osztályterem).

Természettudományos szertárainkban rendelkezünk kísérleti eszközökkel, amit a diákok tanári útmutatással rendeltetésszerűen, kiszámítható praktikussággal használnak, olykor maguk is hoznak egyszerű anyagokat és eszközöket a tapasztalatszerzéshez. Néhány fejlesztő játékunk is van. Most a játék élményére, a számtalan variációs lehetőségre, az együttműködésre számítunk, amit a fenti eszközök nem tesznek maradéktalanul lehetővé.
Az iskolai tananyag ellen olykor azért tiltakoznak a diákok, mert nem érzik annak gyakorlati hasznát, kapcsolódását a hétköznapjaikhoz, száraz kötelezettség. A társasjátékok szabályait együtt kell megismerniük, nem lesz 2 egyforma játék a körülményeknek és a társaknak köszönhetően; rugalmasságra, logikus gondolkodásra, szövegértésre lesz szükségük, elengedhetetlen lesz a kooperáció. A játékok témája gyakran konkrétan természettudományos, azt a témát kutatniuk kell, tanulmányozniuk a valóság és a modell -játék kapcsolatát. Talán szabálykövetésre is nevelnek majd a játékok, ami szintén előnyös iskolai környezetben is.
A szövőszék működési elvének megértése mérnöki gondolkodást igényel, a szövés tervezést, precizitást, a termék megőrzi az ötleteket, de a hibákat is, a tárgyalkotáshoz (terítő, szőnyeg vagy zsák?) kreativitás kell, igények felmérése – megint csak gyakorlati, probléma központú, egyben örömteli munkára találhatnak.

A játékokat a 8-11-es, természettudományos érdeklődésű, közöttük tehetséges diákok fogják először kipróbálni (40 fő). Később érdekes lesz meghívni korosztályuk más diákjait, hogy összehasonlítsuk, mit üzennek a játékok egy hétköznapi diáknak s mit a programban részt vevő beavatottaknak. Tehát találkozhat a társasjátékokkal a teljes 4 évfolyam. A következő években újabb tehetséges diákok használhatják tervezéshez ötletül a most beszerezni kívánt játékokat. A beavatottak feladata lesz a kisebbek (5-7. évfolyam) szabályokra tanítása is – a kicsik a pályázatban részt vevő csoportok által fejlesztett játékok tesztelői lesznek elsősorban.
A szövőszék egyszerre csak 2-3 fős csoportok számára használható, akikben mérnöki és művészi, sőt vállalkozói érdeklődés ötvöződik. A működés megértése, a tervezés begyakorlása után a termékeket az iskola közösségei számára készítik igényfelmérés után (terítő vagy zsák?). Itt is taníthatják a szövésre a többieket (szociális tanulás).

 

A társasjátékok között sok a természettudományos témájú, kapcsolatú. Egyaránt megtalálható köztük kreativitást és logikát igénylő, kommunikációs és stratégiai, szabályalkotós és ötletelős, memóriát és döntéshozatalt provokáló, versengő és együttműködést fejlesztő,
A szövőszék a magyar hagyományokat is követő, 4 nyüstös, tehát már mintázásra remekül alkalmas, könnyen kezelhető típus.
A tanári, szakmai jelenlét a használatuknál biztosított, alkalmas tereket is találunk tároláshoz és használathoz.

 

Haszonnal kecsegtetnek a társasjátékok a játszva tanulás fejlesztő hatása miatt: a résztvevők tervezést, logikus gondolkodást, következményelemzést, döntést, stratégiaalkotást tanulhatnak; kreativitást, fantáziát, kommunikációs képességet, asszociációs gondolkodást, művészi érzéket növelhetnek; megfigyelést, memorizálást, kooperációt és konfrontációt gyakorolhatnak,
Közvetlen hasznosulás a kutatás a természettudományos kapcsolódású játékok esetén, ami ismeretbővítést eredményez, összehasonlít valóságot és modellt, lényegkiemelésre késztet.
Haszon a népi hagyományok megismerése, műszaki- megfigyelői-, koncentráló képesség és kézügyesség fejlődése, tervezői gondolkodás, művészi érzék életre hívása a szövőszék esetében.
Kézzel fogható, hosszú távú haszon, hogy a tapasztalatok alapján új játékok, tárgyak folyamatosan születhetnek majd.

 

Pályázati támogatás: 800 000 Ft