Főooldal
Szolgáltatásfejlesztés

Szolgáltatásfejlesztés

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00230 

“Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés a társadalmi kohézió erősítése céljából” c. pályázat keretében valósult meg

Az alprogram célja:

Alapok:

Jézus az Utolsó Vacsorán példáját adta a szolgálatnak „Ha tehát én, az úr és a mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.”(Jn 13,14) Másutt pedig arra hívja fel a figyelmet „Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,48) Ezzel megalapozza a keresztény szolgáltatás két fő alkotóelemét: a szolgáló szeretetet és az igényességet, profizmust. Keresztény közösségként úgy szeretnénk szolgál(tat)ni, hogy azt a szolgáló szeretet szelleme és a magas minőség együtt jellemezze. Ezért fejlesztjük a szolgáltatásainkat is.

Folyamat:

  1. Célok és célcsoport(ok) meghatározása

Ezen résztevékenység során a közösség által elért/elérendő elsődleges és másodlagos célcsoportok meghatározása, azokon belüli szegmentálása történik. Érintett-térkép megalkotására és elemzésére kerül sor. A közösség missziós mondatát / küldetésnyilatkozatát megalkotjuk / megújítjuk, alapértékeket tisztázunk és stratégiai célokat jelölünk ki.

  1. Igény és szükségletfelmérés

Ezen résztevékenység során a célcsoportok számára felmérés készül közösségi tervezéssel, a felmérést szakértői kiértékelés követi, majd az eredményeket egy értékelő nap során reflektálja a team. Ezen adatok, várakozások (relevancia) és a szervezeti célok (identitás) jelentik a szolgáltatások megújításának kettős alapján.

  1. Meglévő szolgáltatások értékelése, felülvizsgálata

Ezen résztevékenység során a diakóniai /szolgáló egyházkép szellemében és a célcsoporttól jövő visszajelzések tükrében történik az eddigi szolgálatok/szolgáltatások kritikus vizsgálata. Hiányterületek meghatározása vagy szolgáltatási minőséggel kapcsolatos problémák megállapítása.

  1. Új szolgáltatás tervének elkészítése

Ezen résztevékenység során az új szolgáltatás vagy a szolgáltatási rendszer megújításának tervei készülnek el, amelyeket a folyamatot kísérő szakértő letisztít. Az elkészült szolgáltatási terv az alapja a későbbi összes cselekvésnek.

  1. Új szolgáltatás(ok) bevezetése, megújított szolgáltatási rendszer működtetése (önerejű munka)

Elkészült dokumentumok:

– szolgáltatás fejlesztési terv
– igény-és szükséglet felmérési összefoglaló
– szolgáltatási rendszer leírás
– monitoring jelentés

A szolgáltatásfejlesztés során megalakult a Szent Anna Esélyteremtő Kör, amely a projekt szemléletének különböző célfeladtok további megvalósításával teszi teljessé.