Főooldal
Általános képzés

Általános képzés

Érettségi központú, azoknak ajánljuk, akik széles körű általános tudásra szeretnének szert tenni, s továbbtanulási szándékuk van, akár a felsőoktatásban, akár a szakmák világában.

Kiemelt célunk a komplex személyiségfejlesztés, az egészségtudatos, környezetbarát szemléletmód átadása.

A gimnáziumban a tanulók tevékenységek során elsajátítják a tantárgyi és tantárgyközi ismereteket és továbbfejlesztik – mindenekelőtt kommunikációs és tanulási – képességeiket. A gimnázium feladata, hogy a tanulók képessé váljanak a világos, szabatos szóbeli és írásbeli kommunikációra, az anyanyelv árnyalt, igényes használatára, kulturált nyelvi magatartásra, valamint az idegen nyelven (nyelveken) történő kommunikációra. A gimnáziumi nevelés-oktatás egyik legfontosabb célja, hogy a tanulókat a logikus, összefüggésekben, folyamatokban, rendszerekben történő gondolkodásra nevelje, valamint az elméleti ismeretek és a gyakorlati alkalmazások összekapcsolására.