Főooldal
EFOP-1.3.7-17-2017-00230

EFOP-1.3.7-17-2017-00230

Pályázati programunk alapvető célja az, hogy Debrecenben a Szent Anna Főplébánia és a Forrás Lelki Segítők Egyesülete konzorciumi együttműködésében a Szent József Gimnázium aktív közreműködésével megvalósításra kerüljön egy olyan komplex, hátránykompenzációra és az érintettek együttműködésére épülő projekt, amely hatékonyan képes elősegíteni közösségünkben a hátrányos helyzetű személyek befogadását, támogatását. Növelni szeretnénk az érzékenységet és segítőkészséget, amely révén a társadalom valamely szempontból leszakadó rétegének támogatása, életük megsegítése a projekttel kapcsolatba kerülők számára magától értetődő feladattá válik, amely révén hitünk is erősödik. Az idősek, a fiatalok, a pályakezdők, romák, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, 50 éven felüliek, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek széleskörű társadalmi részvételének támogatását segítjük elő az érzékenyítő programokkal. Célunk a célcsoport-tagok lehetőségeinek kiteljesítése, az egészséges élethez való hozzájárulás, az áldozattá válás megelőzése, aktív időskor és a kezdeményező fiatal kor, illetve a nemzedékek közötti szolidaritás növelése.
A plébánia, a konzorciumi partner, valamint az együttműködésbe bekapcsolódó gimnázium olyan közösséget alkot, amely egyfelől a szemléletformálás lehetőségét biztosítja, másfelől a résztvevő intézmények közösségeinek megerősítése, a társadalmi felelősségvállalás támogatása válik elérhetővé.
PROJEKTÜNK FŐ CÉLJA az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan a hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása. Programunk PRIORITÁSAIT 16 ALPROGRAMBAN 28 HÓ IDŐTARTAM alatt valósítjuk meg.