Főooldal
Érettségi tájékoztató 2017

Érettségi tájékoztató 2017

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet előírása szerint történik.

Emelt – és középszintű érettségi vizsgadolgozatok megtekintése (csak az érintett érettségiző számára!):
2017. június 6. (kedd) 08:00 – 16:00 – 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése értelmében.
A javítással kapcsolatos fellebbezési kérelmet – észrevételét kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető másnap, azaz
2017. június 7-én, szerdán 08:00 és 16:00 óra között lehet írásban benyújtani az igazgatónak megcímezve.

Másolatot lehet kérni, melynek díja: 10 Ft/lap – pénztárban kell befizetni.
Megjelenés: ünneplő öltözet, egyen nyakkendő-és sál, (írásbelin és szóbelin egyaránt)!!!
Megérkezés az írásbeli és a szóbeli érettségire, írásbeli megkezdése előtt legalább félórával, szóbeli lehetőleg 1 órával – tapasztalatok alapján kérjük.
Hozni magukkal az írásbelire: 2-3 db kék színű tintát fogó tollat, innivalót, ételnek szendvics-félét és csoki-félét.
A használható segédeszközöket felolvasni a táblázatról!!! – csatolva. Segédeszközöket a vizsgázók egymás közt nem cserélhetik!
Írásbeli érettségi vizsga időpontjai – felolvasni a táblázatról!

Helyszínek: 216., 220., 221. 7/A.(tárgyaló), 33, 33/A Többször elolvasni a feladatot, értelmezni és nyugodtan megoldani azt.
Helyesírási szótár használata javasolt: helyesírási hibákkal sok pontot lehet veszíteni!/magyar nyelv és irodalom, történelem vizsgatárgyak esetében.

Szóbeli érettségi vizsga időpontjai: emelt szinten június 8-15.; intézményünkben 2-2-1-1 napon keresztül fog tartani a középszintű szóbeli, június 19-20.(12.A), június 21-22. (12.D) június 23.(12.F), június 24.( EH)– négy vizsgabizottság lesz.

Értesítés az érettségi vizsgákról: emelt szintű érettségi vizsgahelyszínei írásbeli- és szóbeli vizsgarészeken – vizsgabehívó! A tájékoztató végén itt helyszínen átvesztek! Vinni magukkal mind az írásbelire, mind a szóbelire és a személyi igazolványt is – KÖTELEZŐ!!!

Szabálytalanságok
Nem használható írásbelin:
–    mobiltelefon, sőt kikapcsolt állapotban külön asztalon kell elhelyezni a teremben.
–    okos órát, tabletet, mindenféle elektronikus kütyüt a tanári asztalra kell elhelyezni.
–    szöveges adatok tárolására és megjelenítésére alkalmas zsebszámológép.
Az írásbeli érettségi vizsga alatt a felügyelő tanárt nem lehet kérdezni egyes feladatok megoldásáról, útbaigazításáról, segítség nem adható! Csak jelezni lehet, ha észreveszi a vizsgázó, hogy valamelyik feladat hibás.
A vizsgatermet engedély nélkül elhagyni nem lehet!
A fegyelmezetlen viselkedés nem megengedett! – kivizsgálások, jegyzőkönyvek.
Az írásbeli vizsga alatt egyszerre csak 1 vizsgázó hagyhatja el a termet, a felügyelő tanár engedélyével. (dolgozat leadása, felügyelő tanár bejegyzése Kiment:…Bejött:…)
Írásbelin elér a vizsgázó 25%-ot, akkor az elért eredménye elégségesnek felel meg. Ha ennek alatta éri el írásbeli értékelését, de 12%-ot elérte, akkor szóbelizhet. De, az alatta teljesített eredmény elégtelennek felel meg, így szóbelire sem mehet a vizsgázó adott vizsgatárgyból!

Szóbeli érettségi középszinten:
2017. június 19-20. hétfő – kedd 12.A jegyző: Bohán Judit
2017. június 21-22. szerda – csütörtök 12.D jegyző: Bohán Judit
2017. június 23. péntek 12.F jegyző: Bogáti-Bojté Eszter
2017. június 24. szombat EH jegyző: Bogáti-Bojté Eszter

Első tételhúzás 08:00-kor, az utolsó vizsgázó 18:00-kor már elhagyja a termet. Vizsgaterem:119. terem.
Felkészülési idő tételhúzást követően: 30 perc, kivétel az idegen nyelvnél, ott nincs kidolgozási idő.
Maximum 15 perc a vizsgatárgyak szóbeli feleleteinek ideje.
Megjelenésre és köszönésre figyelni!