Főooldal
Pályatársak

Pályatársak

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00230 

“Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés a társadalmi kohézió erősítése céljából” c. pályázat keretében valósult meg

 

 

 

 

Az alprogram célja:

A  roma,   illetőleg  hátrányos   helyzetű   csoportok,    valamint   a   fiatal   felnőttek társadalmi    integrációjának    elősegítése,    illetve    a    társadalmi    és     közösségi szerepvállalás ösztönzése érdekében szemléletformáló események megrendezése. A programelem   erősíti   a   hátrányos   helyzetű    emberek,   romák   aktív    társadalmi szerepvállalását, a nemzetiségi identitás  megőrzését, a kultúrák közötti párbeszédet és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködését. Az egyes tematikus rendezvényeken bemutatkozik egy-egy munkatársként tevékenykedő roma, illetőleg nem roma szakember, értelmiségi, illetőleg hasonló vagy ugyanazon művészeti ághoz tartozó roma és nem  roma  művész,  énekes, zenész, táncos, képzőművész. Az elődásokhoz kapcsolódóan a terület jeles szakemberei (kulturális antropológus, néprajzos, szociológus) elméleti, történelmi ismeretek átadásával  segítik a résztvevők szemléletnek bővítését.

A megvalósítás időpontja/résztvevők:

2020.02.10./

szakértő: dr. Biczó Gábor, Szabó Henriett (PhD-hallgató) romológiai szakértők – előadó: Menczner Cintia, Balogh Andrea – főiskolai hallgatók a DE Lippai Balázs Roma Szakkollégium tagjai

2020.02.17./

Szakértő: Oláhné Balogh Tímea (Roma Láng Egyesület), Hamvas László (HaHa – Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület) Előadó: Milotai Gergő – tanár, Borsos Tamás – tanár

2020.02.27./

Szakértők: dr. Biczó Gábor, Szabó Henrietta PhD-hallgató, romológiai szakértők Előadók: Rostás Tünde roma népdalénekes, Hankó Evelin magyar népdalénekes

2020.03.06./

Szakértő: Kocsis Zsófia (énektanár), Tóth Lilla (művészeti vezető, népdalkutató) Előadó: Barkóczi Zoltán zongoraművész, Rostás Tibor roma népzenész

Képek: