Főooldal
4H klub

4H klub

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00230 

“Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés a társadalmi kohézió erősítése céljából” c. pályázat keretében valósult meg

 

 

Az alprogram célja:

A 4H klubok a különböző szükségletek, igények, érdeklődések és képességek felismerésén alapulnak. A klub-tevékenységek közül a legfontosabbak: Tapasztalati tanulás: Lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy valóságos cselekedetükkel tanuljanak, s ez a korai konkrét tapasztalatszerzés segíti a fejlődést és a tanulást. Kooperatív aktivitás: A fiataloknak szükséges megtanulniuk, hogyan dolgozzanak együtt. Megismerik azokat a képességeiket, amelyekkel egyénileg tudnak dolgozni, versenyeznek és megoldják a kitűzött célokat. A biztonság és a támogatás atmoszférája: A biztonságos környezet lehetőséget biztosít a tapasztalatszerzéshez, a felfedezéshez, ahhoz, hogy kipróbálják a szabályokat, az igényeket. A támogató környezet lehetőséget, szabadságot biztosít a választáshoz. A hátrányos helyzetű fiataloknak szükségük van olyan környezetre, ahol aktív szerepet tölthetnek be: a társadalommal, a társukkal, ahol őket is befogadják és integráljákEgyensúly az önmegvalósítás és a másokkal való együttműködésben: A megfelelő környezet lehetőséget ad az önmegvalósításra és a másokkal való együttműködésre. Mind a kettő szerepet játszik a fiatalok fejlődésében, megismerteti a fiatalt azokkal a képességekkel, amelyek kialakítják a másokkal való együttműködés lehetőségétFelelősség másokért: A döntésben és végrehajtásban történő részvétel lehetővé teszi, hogy elkötelezettséget vállaljanak, fejlesszék érzéseiket, s tudják, hatást gyakorolhatnak a környezetre és különböző eseményekre. Ezek a lehetőségek fejlesztik a fiatalok önkritikáját, kommunikációs képességét és ítélőképességét. Kapcsolatok: A környezetben és az ember kapcsolata korszakunk egyiklegnagyobb kihívása. A 4H-modell magában foglalja a szabadságot, a felfedezést, a kreativitást és a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazását. 

A megvalósítás időpontja/résztvevők:

2019.03.25. = 41 fő 2019.04.25. = 41 fő 2019.05.06. = 37 fő 2019.05.31. = 42 fő 2019.09.18. = 40 fő 2019.10.22. = 45 fő 2019.11.14. = 43 fő 2019.12.09. = 43 fő 2020.01.15. = 38 fő 2020.02.10. = 43 fő 2021. 09.10. = 40 fő 2021.09.17. = 40 fő

Képek: