Főooldal
Az Alapítvány személyi állománya

Az Alapítvány személyi állománya

A Rátky Alapítvány az általa támogatott Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiummal szoros együttműködésben valósítja meg tevékenységét.

Az alapítvány kuratóriumi tagjai a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye képviselői, így az egyházmegyével az alapítvány közvetlen kapcsolatban áll, tevékenysége illeszkedik az egyházmegyei ifjúságpolitika általános irányvonalába. Értelemszerűen nagyon szorosan kapcsolódik az iskola munkatársaihoz, diákjaihoz, akik az alapítvány működésének, működtetésének közvetlen részesei. Az alapítvány ügyeit (diákok pályáztatása, támogatási igények begyűjtése, előzetes értékelése, javaslattétel) az intézmény vezetősége, illetve a tanári kar, különösen az osztályfőnökök önkéntes munkában végzik. Mivel az alapítvány kiemelt célokat valósít meg, ezért a munkatársak szívesen áldozzák erejüket, idejüket erre a feladatra.

Az alapítványt emellett gazdasági és informatikus szakemberek is segítik, természetesen önkéntes munkával. Az alapítvány az intézmény teljes infrastruktúráját használhatja, így az alapítvány működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.