Főooldal
Étkezési kedvezményhez

Étkezési kedvezményhez

Étkezési kedvezmény igénybevételéhez szóló nyilatkozat

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: GYvt.) szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét a szülők az alábbi jogcímek alapján kérhetik (zárójelben a benyújtandó dokumentum):

  • a) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (határozat alapján)
  • b) a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos,(orvosi igazolás alapján)
  • c) a gyermek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, (orvosi igazolás alapján)
  • d)  a gyermek családjában három vagy több gyermeket nevelnek, (szülői nyilatkozat
  • e)  a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy (határozat)
  • f)  a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. (jövedelemigazolás szükséges!)

Amennyiben érvényesíteni kívánják a kedvezményt, akkor a Nyilatkozat, a részletes magyarázat letölthető itt:

Étkezési kedvezmény igénybevételéhez szóló nyilatkozat