Főooldal
A KONDIPARK HÁZIRENDJE

A KONDIPARK HÁZIRENDJE

A KONDIPARK HÁZIRENDJE

 1. A házirendben leírtak minden személyre kiterjednek, akik a kondiparkot használják!
 2. Mindenki a saját testi épségéért felelős! 
 3. A kondiparkot csak az iskola diákjai és alkalmazottjai használhatják, valamint külön igazgatói engedéllyel rendelkező személyek! 
 4. A tanórán kívül a kondipark nem használható. A tanórán kívüli kondipark-használat csak külön engedéllyel lehetséges.
 5. A kondiparkba csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet edzeni. A papucsban, szandálban illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Utcai viseletű cipő és ruházat használata tilos! 
 6. A park eszközeit kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a diák alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 7. Audiokészülék, telefon használata a tanítási időben nem engedélyezett! 
 8. Az eszközök nem rendeltetésszerű használatából és fegyelmezetlen viselkedésből származó anyagi károkat meg kell téríteni! 
 9. A gépeket alaphelyzetének megfelelően kell hátra hagyni, az eszközöket a rendszeresített tárolóba kell elhelyezni. 
 10. A kondipark területén tilos étkezni! 
 11. A házirend előírásait, a kondipark rendeltetésszerű használatát a testnevelők ellenőrzik. Útmutatásaikat, utasításaikat minden teremhasználó köteles betartani. 
 12. A házirend megszegése kitiltást vonhat maga után! 

 

Debrecen, 2021.09.01.

                                                                   dr. Bódis Zoltán

                                                                  intézményvezető

 

A kondipark eszközeinek használati rendje: KONDIPARK