Főooldal
Négy évfolyamos képzések a 8. osztályt befejezőknek

Négy évfolyamos képzések a 8. osztályt befejezőknek

Az alábbi képzésekre várjuk a jelentkező diákokat (a tagozatok megfelelő jeletkező esetén indulnak):

9.A osztály (34 fő)

  • idegen nyelv: angol
  • idegen nyelv: francia, német, olasz

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:

Az osztályban két tagozatos képzés indul:

9001 Angol tagozat gimnázium – 4 évfolyam
emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból
az oktatott első idegen nyelv: angol
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező hittanoktatás
9002   Informatika tagozat

 (angol első idegen nyelv)

gimnázium – 4 évfolyam
emelt óraszám digitális kultúra tantárgyból
az oktatott első idegen nyelv: angol
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező hittanoktatás

 

Angol nyelvi tagozat (KIFIR-kód: 9001) Ma már nem képzelhető el a diákok jövője jól használható nyelvtudás nélkül.  Egy idegen nyelv kötelező érettségi tárgy, de ha a munka világára tekintünk, akkor is látható: a legkeresettebb az idegen nyelvet jól használó munkaerő. A szülők sokszor magánórákkal, külön tanárokkal segítik ebben gyermeküket, pedig az eredményes nyelvoktatás és a szorgalmas tanulás megszerzése iskolai keretek között is lehetséges. Képzésünk ehhez biztosít remek feltételeket: kiváló szakemberekkel, emelt óraszámmal, s olyan kiegészítő programokkal, amelyek támogatják az eredményes nyelvelsajátítást.

Írásbeli vizsga: van / nincs

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs

Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.06.

Informatika tagozat (KIFIR-kód: 9002): A digitális kultúra alapjainak, az informatika felhasználói területeinek elsajátítása mellett, irodai szoftvercsomagok, grafikus szoftvercsomagok ismerete. Ez kiegészül programozási ismeretekkel (applikációk készítése mobiltelefonra, tabletre, valamint digitális eszközök programozása), és további programozási nyelvek tanulásával (HTML, Python, LABVIEW). A képzés kiemelt kísérő nyelve az angol.

Írásbeli vizsga: van / nincs

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs

Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.06.

Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli meghallgatásra megadott időpontra várjuk a jelentkezőket. A szóbeli általános tájékozódásra ad lehetőséget a felvételiző diák készségeiről. Az ezzel kapcsolatos részletes információk elérhetők itt: https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok

A felvételi eredmény pontszámítása: tanulmányi pontok 2×25 pont (7. év végi, 8. félévi), írásbeli felvételi pontok: 2×50 pont, szóbeli meghallgatás: 50 pont

 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs

 

9.B osztály (34 fő)

  • idegen nyelv: német, olasz
  • idegen nyelv: angol

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:

Az osztályban két tagozatos képzés indul:

9003 Műszaki informatika- tagozat (első idegen nyelv: német) gimnázium – 4 évfolyam
emelt óraszám digitális kultúra tantárgyból
az oktatott első idegen nyelv a következő: német
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
megjegyzés: kezdő német, kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező hittanoktatás
9004 Műszaki informatika tagozat (első idegen nyelv: angol) gimnázium  – 4 évfolyam
emelt óraszám digitális kultúra tantárgyból
az oktatott első idegen nyelv: angol
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): olasz, német, francia
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
megjegyzés: kezdő olasz, kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező hittanoktatás

 

Műszaki informatikai képzés (Kiemelt német nyelv:  (KIFIR-kód: 9003); Kiemelt angol nyelv (KIFIR-kód: 9004)A képzés fő profilja egy olyan informatikai tudás kialakítása, amely rugalmasan követi a legaktuálisabb kihívásokat. Nem pusztán a hagyományos informatikai tananyag elsajátítását jelenti ez, hanem olyan digitális technológiai területek bevonását, mint a programozás (Labview, Arduino), az informatika gyakorlati alkalmazásokkal történő összekapcsolása (műszaki informatika, Solid Edge alkalmazása, 3D nyomtatás, szenzorok működtetése, város/lakás automatizálás, tervezési feladatok). Emellett a képzést azoknak ajánljuk, akik már jó angol nyelvi alapokkal rendelkeznek, így számukra elegendő az angol nyelvet második idegen nyelvként tovább vinni (természetesen itt is a nyelvvizsga a cél). Azonban a városba költöző cégek, a nemzetközi kihívások azt mutatják, hogy jóval értékesebb egy-egy diák tudása, ha az angol mellett más idegen nyelvet is elsajátít. Ehhez az első idegen nyelvként tanult német vagy olasz biztosít kiváló lehetőséget.

 

Írásbeli vizsga: van / nincs

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs

Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.06.

Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli meghallgatásra megadott időpontra várjuk a jelentkezőket. A szóbeli általános tájékozódásra ad lehetőséget a felvételiző diák készségeiről. Az ezzel kapcsolatos részletes információk elérhetők itt: https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok

A felvételi eredmény pontszámítása: tanulmányi pontok 2×25 pont (7. év végi, 8. félévi), írásbeli felvételi pontok: 2×50 pont, szóbeli meghallgatás: 50 pont

 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs

 

9.C osztály (34 fő)

  1. idegen nyelv: angol, német, olasz
  2. idegen nyelv: angol, német, olasz, francia

Az osztályban két képzési terület indul:

 

9005 Általános tagozat gimnázium – 4 évfolyam
az oktatott első idegen nyelv: angol
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező hittanoktatás
9006 Humán tagozat gimnázium – 4 évfolyam
emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakból
az oktatott első idegen nyelv: angol
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező hittanoktatás

 

Az általános tagozatot (KIFIR-kód: 9005) azoknak ajánljuk, akik nem egy-egy tudományágban kívánnak elmélyedni, hanem egy magas színvonalú általános műveltséget szeretnének megszerezni. Érettségi központú, széles körű általános tudást biztosít, támogatja a továbbtanulási szándékot: akár a felsőoktatásban, akár a szakmák világában. Kiemelt célunk a komplex  személyiségfejlesztés, az egészségtudatos, környezetbarát szemléletmód átadása.

Humán tagozatra (KIFIR-kód: 9006) azok jelentkezését várjuk, akik célja, hogy magasabb óraszámban foglalkozzanak irodalommal, magyar nyelvvel. Ez lehetőséget ad a törzsanyagon kívüli ismeretek elsajátítására, az ismeretek elmélyítésére, gyakorlásra. A kisebb létszámú tanulócsoport alkalmas a felzárkóztatásra is. Oda tudunk figyelni a tehetségekre, a versenyző szellemű diákokra. Emellett a történelem tantárgy emelt óraszámú oktatása lehetővé teszi az elmélyülést a politika, gazdaság, társadalom- és kultúrtörténet különféle rétegeiben.  Az átlagosnál jóval több időt töltünk rendszerezéssel, különféle vizsgatípusok feladatainak megoldásával, a tanulók egyéni érdeklődésének, személyiségének kibontakoztatásával.

Írásbeli vizsga: van / nincs

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs

Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.06.

Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli meghallgatásra megadott időpontra várjuk a jelentkezőket. A szóbeli általános tájékozódásra ad lehetőséget a felvételiző diák készségeiről. Az ezzel kapcsolatos részlete sinformációk elérhetők itt: https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok

A felvételi eredmény pontszámítása: tanulmányi pontok 2×25 pont (7. év végi, 8. félévi), írásbeli felvételi pontok: 2×50 pont, szóbeli meghallgatás: 50 pont

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs

 

9.S osztály (34 fő)

  1. idegen nyelv: angol, német, olasz
  2. idegen nyelv: angol, német, olasz, francia

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:

Az osztályhoz az alábbi képzéseket kapcsoltuk:

9007 Sporttagozat gimnázium – 4 évfolyam
testnevelés tanulmányi terület – emelt szintű oktatás testnevelés tantárgyból
az oktatott első idegen nyelv: angol
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
további testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező hittanoktatás
9008 Olasz nyelvi tagozat gimnázium 4 évfolyam
emelt szintű oktatás olasz nyelv tantárgyból
az oktatott első idegen nyelv: olasz
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező hittanoktatás
9009 Német nyelvi tagozat gimnázium 4 évfolyam
emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból
az oktatott első idegen nyelv: német
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező hittanoktatás

 

Sporttagozat (KIFIR-kód: 9007): Iskolánk a sport tagozatra azon gyermekeket várja, akik jelenleg sportegyesületben sportolnak és a jövőben sporttal kapcsolatos tanulmányokat szeretnének folytatni, melynek segítségével edzői, sportszervezői, testnevelő tanári pályára készülhetnek fel.

A képzés a sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó nevelést- oktatást biztosít. Segíti a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását, hogy választott sportágukban képességeiknek megfelelően a legjobb eredményeket tudják elérni, emellett alkalmassá váljanak a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra.

Kiemelten támogatjuk a versenysportolókat, jelenlegi diákjaink között kiváló eredménnyel rendelkező labdarúgók, jégkorongozók, úszók, sportlövők, kézilabdázók, tollaslabdázók, különböző küzdősportokban eredményes sportolók találhatók.

Írásbeli vizsga: van 

Szóbeli meghallgatás: van

Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.06.

Idegen nyelvi tagozat (Olasz: KIFIR-kód: 9008; Német: KIFIR-kód: 9009): Az angol nyelv ismerete elengedhetetlen mai világunkban a sikeres pályaválasztáshoz, azonban egyre inkább felértékelődik az, ha valaki más idegen nyelvet is magas színvonalon sajátít el. Iskolánk kidolgozott nyelvi programmal rendelkezik olasz és német nyelvből. Ajánljuk ezt a képzést azoknak, akik nyelvtehetségüket egy újabb nyelv elsajátításával akarják kamatoztatni. Az olasz és a német nyelvet is kezdő szintről indítjuk, nem előfeltétel a korábbi nyelvismeret. Természetesen az angol továbbvitelét is biztosítjuk 2. idegen nyelvként.

Írásbeli vizsga: van 

Szóbeli meghallgatás: van

Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.06.

Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli meghallgatásra megadott időpontra várjuk a jelentkezőket. A szóbeli általános tájékozódásra ad lehetőséget a felvételiző diák készségeiről. Az ezzel kapcsolatos részletes információk elérhetők itt: https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok

A felvételi eredmény pontszámítása: tanulmányi pontok 2×25 pont (7. év végi, 8. félévi), írásbeli felvételi pontok: 2×50 pont, szóbeli meghallgatás: 50 pont

Kollégiumi elhelyezés: van