Főooldal
ARIZONA-program

ARIZONA-program

Intézményünkben bevezettük az Arizona -szoba programot.

Az Arizona- program lényege röviden

A diákokkal, a szülőkkel és a pedagógusokkal ismertetjük és elfogadtatjuk az alábbi alapelveket:

  — Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz.

  — Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz.

  — Mások jogait tiszteletben tartom.

Ezeket a feliratokat az osztálytermekben kifüggesztjük. Ha a gyermek ezeket a szabályokat megszegi, és nem akar együttműködni kimehet egy erre kijelölt szobába, az Arizona szobába küldi, ahol mindig tartózkodik egy ügyeletes tanár.

Itt a tanulónak módjában áll átgondolnia a történteket, s hogyan kíván változtatni magatartásán, s visszatérni a normális munkamenethez.

Természetesen a kiküldés csakis indokolt esetben történhet meg. Ez a program hangsúlyosan nem kiküldő program! Elsősorban olyan pedagógiai megoldás, ami nem a büntetésre, inkább a belátásra épít. Segítséget nyújt azokban a szituációkban, amelyek során a tanuló öncélúan, szándékosan zavarja az órát a többiek figyelmét mindenáron magára vonva, úgymond „ő akar irányítani”.Ezt a minden fél számára káros, indulatokat gerjesztő konfliktust megtöri a tanuló távozása az óráról, ezzel hatástalanítja azt.

Többszöri alkalom után egyre több résztvevőt bevonva (osztályfőnök, szülő, iskola pszichológus, gyermekvédelmi felelős) a diák úgynevezett segítő megbeszéléseken vesz részt.

A program megvalósulását állandó monitorozás kíséri, a tapasztalatokat összegyűjtve, értékeljük azokat.

A program működése a hétköznapokban

1.     Alapszabályok rögzítése és kifüggesztése a termekben.

2.     Az óra menetét súlyosan zavaró tanulótól a tanár megkérdezi véleménye szerint melyik alapelv ellen vétett, és a továbbiakban azt betartja-e, vagy inkább kimegy az Arizona szobába. Ha az osztályban való tartózkodást választja, és újra rendetlenkedik, a tanár már nem ad választási lehetőséget, hanem kiküldi az Arizona szobába.

3.     Az osztályterem elhagyása egy információs lappal történik (lásd mellékletek), amelyen rajta van, hogy melyik órán, milyen probléma volt a tanuló viselkedésével. Ezt a kiküldő tanár köteles kitölteni

4.     Az Arizona szobában a tanulónak át kell adnia az információs lapot az ott tartózkodó tanárnak, aki megjegyzés nélkül átveszi és dokumentációként elrakja azt.                        A diák ekkor kap egy problémafeltáró lapot (lásd melléklet), amely segít végiggondolnia a történteket, és készíteni egy visszatérési tervet. A diák segítséget kérhet a pedagógustól. Csak akkor térhet vissza, ha elfogadható tervet készített.

5.   A 3. alkalom után segítő beszélgetésre hívjuk a tanulót az általa választott tanárral, vagy ha ilyet nem nevez meg az osztályfőnökével.

6.   Az 5. alkalommal már az osztályfőnököt vagy a szülőt is bevonjuk a beszélgetésbe.

7.  A további esetekben egyre több személy vesz részt a segítő beszélgetéseken.(szülő, érintett tanárok, ifjúságvédelmi felelős stb.)

8. A tanuló, aki a tanórát az Arizona szobában töltötte, nem hiányzó, csak az adott szituációból lett kiemelve, ezért a tananyag pótlása a saját felelőssége, felelésnél, dolgozatnál nem hivatkozhat a hiányzásra.

9.  Az Arizona szobában való tartózkodás csak az adott órára vonatkozik, a tanulónak a következő tanórán jelen kell lennie.

Fontos szabály: az óra első és utolsó tíz percéről tanulót csak indokolt esetben lehet kiküldeni!

Monitorozás

A program bevezetése után az osztályfőnökök minden héten megnézik, hogy diákjaik mennyire érintettek, s ha szükséges, kezdeményezik a segítő megbeszéléseket.

Félévenkénti értékelést vizsgálja:

 –    az Arizona szoba használatának mennyiségi adatai (hány tanuló, hányszor lett kiküldve, ennek változása havi bontásban)

–  minőségi mutatók (hogyan vált be a program; hatása az órai légkörre, a tanár-diák viszonyra; esetleges változtatások szükségessége; a szülőkkel való együttműködésre kifejtett hatások; szervezési problémák)

 

Az Arizona program megvalósítása

A program menete

1.   Az órán rendetlenkedő diák első figyelmeztetéseként a szaktanár választás elé állítja a tanulót. Megkérdezi, szeretne-e az órán maradni, vagy konfliktus megoldása érdekében távozik az Arizona szobába.

  • Amennyiben maradni kíván, nem zavarhatja tovább az órát.

  • Ha úgy érzi nem tud fegyelmezetten viselkedni az adott helyzetben, akkor az Arizona szobába kell távoznia, a legrövidebb és  leggyorsabb módon.

  • Ha az órán bent marad és tovább rendetlenkedik, nincs lehetősége dönteni, ki kell mennie a tréningszobába. Távozása előtt, felhívjuk a figyelmét, hogy az elmulasztott tananyagot pótolnia kell és a következő órán nem hivatkozhat arra, hogy az Arizona szobában tartózkodott az óra alatt.

2.    A pedagógus kitölti az információs lapot az Arizona szoba felügyelője számára, melyet a diák magával visz.

3.    Az Arizona szobában a diák leadja az információs lapot, majd megkapja az ott tartózkodó pedagógustól a “Problémafeltáró lapot”. Feladata, hogy elgondolkozzon és megfogalmazza, mivel zavarta az órát, mi volt ennek az oka, mik a tettének következményei, milyen megoldásokat lát az adott helyzet orvoslására, valamint hogyan lehetett volna megelőzni. Ebben  kérheti az ott lévő felügyelő pedagógus segítségét. A teremben lévő diákok nem kommunikálhatnak egymással.

4.    Ha ezzel végzett, dönthet arról, hogy szeretne-e visszamenni az órára, vagy marad a szobában.

  • Amennyiben vissza szeretne menni az órára, a felügyelő pedagógus kitölti a visszacsatoló lapot, amelyet a gyerek visszavisz az órát tartó tanárnak, a legrövidebb úton, a lehető leggyorsabban.

  • Amennyiben úgy dönt, hogy nem megy vissza órára, a tréningszobában marad a tanóra végéig, azután mehet szünetre. A felügyelő tanár a visszacsatoló lapot, a problémafeltáró lappal együtt leadja az osztályfőnöknek.

(A teremben lévő tanárnak nem kell feldolgoznia a gyerekkel történteket, mivel nem ismeri pontosan a körülményeket. Feladata a felügyelet, és szükség esetén a problémafeltáró lap kitöltésének segítése.)

5. A nap folyamán a gyerek köteles megkeresni a tanárt, hogy átbeszéljék a történteket.

További feladatok:

6.  A tanárok heti 1x a konzultációs sávokban, illetve rendkívüli esetben a hét bármelyik pontjában megbeszélhetik a történteket a koordinátorokkal.

7.  Havi 1x csoportos szupervízió az összes érintett pedagógus részvételével.

8.   2 havonta csoportos megbeszélés, ahol szülők is részt vehetnek

9. Félévente statisztika készítés a fejlődés nyomon követése érdekében. (ehhez folyamatosan szükséges dokumentálni a  drive-os felületen)

Szankciók: indokolt esetben a vezetőség szankciókkal élhet

A szoba csak tanórákon van nyitva, szünetben zárva tartjuk.

Letölthető dokumentumok:

PROBLÉMAFELTÁRÓ LAP

Arizona bejelentő

ARIZONA SZOBA plakát