Főooldal
Központi írásbeli felvételi

Központi írásbeli felvételi

2022.01.22.

Általános és egészségügyi szabályok

1. Az iskolaépületben a belépés: 9 óra 15-től a Szent Anna utcai kapun.

2. A központi írásbeli lebonyolítása alatt kerülni kell a személyes érintkezést.

3. A szülők, kísérők az iskola épületébe nem léphetnek be.

4. A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben nem csoportosulhatnak, a legrövidebb úton

és idő alatt el kell foglalni a kijelölt helyüket a vizsgateremben.

5. Belépéskor a kézfertőtlenítő használata, a testhőmérséklet ellenőrzése, orrot és szájat eltakaró

maszk használata kötelező a fertőzések megelőzése érdekében!

6. Az írásbeli vizsga megkezdése előtt történik a vizsgázó személyazonosságának igazolása, segédeszközök ellenőrzése, a tanulókat ekkor tájékoztatjuk a megtekintés időpontjáról (2022.01.27., csütörtök 8,00-17,00). Kérjük, hogy a tanulónál legyen fényképes igazolvány, amellyel igazolni tudja magát (diákigazolvány vagy személyi igazolvány).

7. A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a vizsgázók számára ajánlott.

8. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedése az alábbiak szerint történik: a vizsgázó kiviszi a dolgozatát a tanári asztalhoz, majd visszaül a helyére vagy elhagyja a vizsgatermet. Amint leadta a dolgozatát a következő tanuló hasonló módon jár el. Fontos, hogy a beszedés során csoportosulás, sorállás ne alakuljon ki.

9. A vizsgázóknak a vizsgadolgozatok leadása után a legrövidebb úton és idő alatt el kell hagyniuk a vizsga helyszínét, épületét.

A vizsga menete

1) Az írásbeli vizsga napja:

a középiskolákban országosan egységesen 2022. január 22. (szombat) 10 óra

2) Az írásbeli vizsga szervezése:

egy tanteremben legfeljebb 10 tanuló foglal helyet, megfelelő távolságban

3) Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök:

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

4) Az írásbeli vizsga lebonyolítási rendje:

– a vizsga 2×45 percet vesz igénybe

– a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani

– először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók

5) Az írásbeli vizsga időbeli ütemezése:

9.30-9.45: a tanulók elfoglalják helyüket a vizsgateremben, tanulók azonosítása

9.45-10.00: a tanulók tájékoztatása arról, hogy mikor és hol tekinthetők majd meg az értékelt dolgozatok, a jelenléti ív aláírása

10.00-10.45: a magyar nyelvi feladatlap kitöltése

10.45-11.00: szünet a felvételiző diákok számára

11.00-11.45: a matematika feladatlap kitöltése

11.45: a tanulók elhagyják a vizsgatermet

A kedvezménnyel rendelkező tanulók külön menetrend szerint dolgoznak!

A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése és észrevétel benyújtása:

1. A kijavított dolgozatok megtekintése a iskolánkban 2022.01.27-én csütörtökön történik 08:00 – 17:00 óra között.

2. A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

3. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig 2022.01.28-án- 16:00 óráig – írásban adhatja le.

4. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Értékelő lap

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó hitelesített Értékelő lapon tájékoztatja a vizsgázókat, melyet a megtekintéskor ad át a tanulónak vagy a tanuló képviselőjének.

Az át nem vett „Értékelő lapok”-at az iskola postázza 2022.01.31-én.