Főooldal
Otthon biztonságban

Otthon biztonságban

 

 

 

 

 

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00230 “Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés a társadalmi kohézió erősítése céljából” c. pályázat keretében valósult meg

Az alprogram célja: 

Az időskorúak, közülük is főként az egyedülállóak, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett csoportot képeznek. Az előrehaladott korban lévők életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból adódóan, és a társadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, ezáltal fokozottabban veszélyeztetettek bizonyos bűncselekményekkel szemben. Egészségi állapotuk, sokszor magányos, elszigetelt életmódjuk és megtéveszthetőségük miatt ugyanakkor kevésbé képesek a bűncselekmények elleni védekezésre. Az óvatlanság, túlzott bizalom még mindig gyakori áldozati magatartás körükben. Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése). A célcsoport körében áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzését segítő programsorozat megvalósítása. A településen felmerülő konfliktusok erőszakmentes megoldási módszereinek elterjesztése által a biztonságérzet növelése, az áldozattá válás megelőzése. Az áldozattá vált személyek társadalomba való visszailleszkedésének segítése, a közvetlen környezetükben élők empatikusabbá, reflektívebbé tétele révén.

 

A megvalósítás időpontja/résztvevők száma:

2019.05.14. = 30 fő

2019.05.21. = 24 fő

2019.05.28. = 28 fő

2019.06.04. = 20 fő

2019.06.11. = 20 fő