Főooldal
Természettudományos tagozat

Természettudományos tagozat

Természettudományos tagozat

 A tagozat célja az egészségügyi, természettudományos és műszaki továbbtanulásra történő felkészítés, valamint az egyetemi tanulmányokhoz biztos alapok nyújtása. A tanulók a 9-10. évfolyamon a természettudományos tantárgyakból (fizika, kémia, biológia) magasabb óraszámban tanulva megalapozottabban választhatják ki a tényleges szakirányukat, mintha a döntést a 8. évfolyamon kellene meghozniuk. Az utolsó két évfolyamon a választott szakiránynak megfelelő tantárgy jelentős óraszám mellett tanulható. Az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati munkára is. Az emelt óraszám egy részében a tanulók laborgyakorlaton vesznek részt.

A fizika tanítását az új számítógépes mérőlabor is segíti, ahol a tanulók a különböző szenzorok használatán kívül megtanulhatják a számítógépes adatgyűjtést és értékelést.

Ezen a tagozaton az informatika oktatás egyik fő szempontja, hogy biztosítsa a természettudományos tantárgyakhoz szükséges informatikai hátteret (pl. adatok feldolgozása, filmszerkesztő és hangszerkesztő szoftverek alkalmazása).

Az ide járó tanulók igényeik szerint – a szaktárgyi szakkörökön kívül – vehetnek részt a továbbiakban LabView, Műszaki rajz és AUTOCAD, JAVA programozás, ARDUINO és CNC programozás szakkörökön, ahol műszaki-informatikai kompetenciájuk tovább fejleszthető.