Főooldal
Iskolai zöld program 2020/2021

Iskolai zöld program 2020/2021

Intézményünkben a környezeti nevelés is kiemelt feladat. Arra törekszünk, hogy diákjaink kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, váljanak érzékennyé a környezet állapota iránt. Kezdetek óta fontos feladatunknak érezzük, hogy a gyerekekben kialakítsuk a környezet és természet szeretetét, formáljuk és megszilárdítsuk környezettudatos magatartásukat. Célunk elsősorban az, hogy egy gyökeresen más szemléletű nemzedék felnevelését segítsük elő. A világ környezeti állapotának további romlását csak egy természetszerető, a természet törvényeinek magát alárendelni tudó generáció állíthatja meg. Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki, hisz fontos, hogy a környezeti nevelés elvei ne csak a tantárgyak keretén belül, hanem az iskola mindennapi életében is érvényesüljenek. Az oktató-nevelő munka során elsajátíttatjuk azokat a képességeket, amelyek elősegítik a természeti és társadalmi környezet zavartalan működését, ennek érdekében végezzük munkánkat. A közvetlen környezetnek óriási nevelő hatása van, ezért épületünket igyekszünk kívül-belül rendben tartani. Ügyelünk az iskola területének tisztán-és rendben tartására. Ősszel iskolatakarítást szervezünk.  Az iskola dekorációja összhangban van az ökoiskola arculatával folyosók, osztálytermek, szaktermek. Gondot fordítunk arra, hogy az iskola folyosóin, tantermeiben, ablakaiban sokféle növény legyen. A szelektív hulladékgyűjtést, már nagyon régen bevezettük.. A papírt folyamatosan gyűjtjük, a műanyag palackokat, a kupakokat, a használt elemet egyaránt. Tudatosan takarékoskodunk az anyagokkal, vízzel, energiával. Az iskolánk tetején napkollektorok üzemelnek. Tanulóink olyan programokon is indulnak, ahol a környezet és természetvédelem központi téma. Szívesen vesznek részt olyan látogatásokon, melyek a környezetvédelemmel kapcsolatosak. Pedagógiai Programunkba olyan programokat építünk be, ami minden gyerek számára élményszerűvé teszik a természettel való ismerkedést, a harmóniára való törekvést és a környezettudatos szemléletet. Célunk, hogy életmódjukban a természet tisztelete és szeretete váljék meghatározóvá. Környezeti nevelésünk fontos része az egészségnevelés. Bekapcsolódtunk az „európai iskolagyümölcs” programba, melynek célja a napi szükséges vitaminmennyiség bevitele, az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Gyermekeink örömmel fogyasztják a minden napra jutó almát. Elősegítjük a tanulók egészséges életmódra való nevelését, egészségfejlesztési gondolkozásmódjának kialakulását, legyenek képesek felnőtt korukban is a saját egészségükre vigyázni, azt javítani. Előadásokat tartunk a gyerekeknek, szülőknek az egészséges életmódról, a környezeti ártalmakról  – előadók, védőnők segítségével. Folytatjuk drog-prevenciós programunkat. A gyerekeken keresztül a szülőket is próbáljuk meggyőzni az egészséges táplálkozás előnyeiről, biztatjuk gyerekeinket, hogy tízóraira és uzsonnára is gyümölcsöt és zöldséget hozzanak. Sokuknál elértük, hogy dobozban hozzák ennivalójukat, és többen használnak már az étkezéseknél textilszalvétát.

Az öko-közösség formálás célja, feladata

Környezettudatos magatartás kialakítása, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál.

 • Egészséges környezet védelme
  • Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet
  • Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme
  • Környezetkímélő, energiatakarékos viselkedés
  • Új technológiák káros következményei
  • Hulladék csoportosítása
  • Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív
  • Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt
  • A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés
  • Programokkal, tevékenységekkel a természetszeretet és a környezet iránti felelősség elmélyítése
  • Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.
  • Érzékennyé tenni a gyerekeket a környezeti szépségek befogadására
 • Hagyományok ápolása, jeles napok megünneplése
  • Bekapcsolódás a különböző szervezetek által indított környezetvédő akciókba
  • Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés
  • A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése

Jeles napok – Eseménynaptár

IdőpontProgram, eseményTevékenységFelelős, résztvevők
szeptember 07.Év eleji megbeszélésAz iskola zöld ütemtervének megbeszélése, leosztásaFarkas-Urbin Bernadett
szeptember 18.Európai autómentes napA gyalogosan és kerékpárral érkezők nyomon követése, jutalmazása   Danyi Dorottya
szeptember 20.Takarítási világnapA tantermek és az udvar esztétikumának javításaosztályfőnökök
október 4.Állatok világnapjaÖkofalra plakátok készítéseLakatosné Virág Gabriella
október 15-17.Őszi hulladékgyűjtésPapírgyűjtés, használt elemgyűjtés     Bordán Zsuzsa
október 24.Hadi sírkert gondozása, Debrecen Dorottya utca, köztemető piarista szerzetesi sírkert10. évfolyam, takarítás, lombhulladék eltakarítása  felsős osztályfőnökök
    október 24.  UdvartakarításAz iskola udvarának takarítása, óránkénti felosztásban a 9. évfolyam vesz részt benne.  Oláhné Csoma Ildikó
novemberMadáretető készítéseMadáretető készítése, madáreleség kihelyezése, technika óra keretében.1-4-ig évfolyam osztályfőnökei
decemberAdventi vásárSaját készítésű és újrahasznosított anyagból készült ajándékok vására.osztályfőnökök
február 13- 14.  FarsangIskolai szinten népi hagyományok ápolása, csöröge-sütő verseny felsőbenosztályfőnökök 1-4, 5-6. évfolyam  
  március 20.    A víz világnapjaKözös vízivás. Limonádé készítése.Lakatosné Virág Gabriella, Kovács Judit
márciusTeSzedd akcióCsatlakozás az országos programhozCsombordiné Dienes Bernadett
    április. 22.  A Föld napja  Figyelemfelhívó plakátok Egy nap az iskoláért – alsósoknakCsombordiné Dienes Bernadett, Kovács Judit
április 21- 23.Tavaszi hulladékgyűjtésPapírgyűjtésZakuczki Sára Danyi Dorottya
    június  Gyermeknapok    Színes programokDanyi Dorottya Kovács Judit osztályfőnökök  

                                    Farkas-Urbin Bernadett

                                 Intézményvezető-helyettes