Főooldal
Mindennapos testnevelés 2 órája alóli felmentési kérelem

Mindennapos testnevelés 2 órája alóli felmentési kérelem

Kedves Diákunk! Tisztelt Szülő!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a mindennapos testnevelés heti 2 órája alól felmentés adható az alábbiak szerint:

“Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.”

A felmentési kérelem lent letölthető, a könnyebb kezelhetőség és a környezettudatos papírfelhasználás  kedvéért egy dokumentumban szerepel az a sportszervezet/egyesület által  kiállított igazolás, illetve a szülői kérelem.
A szülő által aláírt kérelmek sportszervezeti igazolással együtt történő leadási határideje: 1. félév: szeptember 15. II. félév: február 15.

A mindennapos testnevelés iskolai csoportjainak szervezési feladatai miatt a határidőt követően kérelmet nem tudunk elfogadni!

Megértésüket köszönjük.

A kérelem letölthető a képre kattintva:

 1_original