Főooldal
TÁMOP-34-08/1-2009-0057 Virtuális könyvtár határok nélkül

TÁMOP-34-08/1-2009-0057 Virtuális könyvtár határok nélkül

Virtuális könyvtár határok nélkül

TÁMOP-34-08/1-2009-0057
“Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában. A nem formális és informális képzés támogatása debreceni és létavértesi intézményekben.”

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala öt önkormányzati középiskolával, konzorciumban az egyházmegyei fenntartású Szent József Gimnáziummal és a létavértesi könyvtárral, pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, Tudásexpó-expressz címmel, amelynek célja az országos hatókörű könyvtári szolgáltatások fejlesztése és nem hagyományos képzési formák erősítése az élethosszig tartó tanulásban.

Halász D. János, Debrecen oktatási és szociális ügyekért felelős alpolgármestere projektnyitó sajtótájékoztatót tartott május 27-én a debreceni városházán, amelyen részt vett Dr.Pogány Béláné, a Szent József Gimnázium igazgatója, valamint Menyhárt Károly, Létavértes polgármestere is.

Halász D. János elmondta, a pályázaton összesen 44 653 062 Ft összegű támogatást nyertek. Az alpolgármester fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy nem bezárni, hanem fejleszteni kell a könyvtárakat. A fiataloknak igényük van pl. az interneten megtalálható fotók mellett a kézzel rajzolt illusztrációk megtekintésére, alkalmazására is a tanulmányaikhoz. A kiépülő rendszer segítségére lesz a kevesebb állományú vidéki könyvtáraknak, de színesebbé válik a speciálisabb, egyházi intézmény rendszerbe kerülő könyvtárállományával is. Ebben a rendszerben a megyei, határon túli, iskolai könyvtárakkal együtt már 1600 könyvtár állományának feldolgozása van folyamatban. Jelenleg 20 millió dokumentumot lehet elérni interneten. A projekt két éves munkát igényel, de a folyamatos feldolgozás lehetővé teszi, hogy a diákok 2010 őszétől akár az otthonukból maguk is hozzájuthassanak a keresett információhoz. A könyvtárak egy integrált rendszer használatával egy közös országos virtuális könyvtár részeivé válnak.

A két év során az intézményekben dolgozó pedagógusok, könyvtárosok szakmai továbbképzéseken, valamint 60 órás angol nyelvtanfolyamon vesznek részt.

Dr. Pogány Béláné, a Szent József Gimnázium igazgatója elmondta a diákok órákat „gépeznek”, ezért örül annak, hogy a virtuális könyvtár adta lehetőség még gazdagabbá teheti az ott eltöltött időt. Személyes tapasztalatcserére hívta a konzorciumban részt vevő intézmények szakembereit; végül megköszönte az önkormányzatnak, hogy egyházi fenntartású iskolaként részesei lehetnek ennek a konzorciumnak.

Halász D. János alpolgármester erre reagálva kifejtette, hogy az iskolavárosként is ismert Debrecenben nem tesznek különbséget önkormányzati és felekezeti iskolák között. Megköszönte, hogy a magas színvonalú oktatásáról ismert volt piarista gimnázium jogutóda ápolja Debrecen történelmi múltjához is hozzátartozó értékeket, és a katolikus oktató-nevelő munkájával színesíti, gazdagítja a városban folyó oktató nevelő munkát.

A pályázat lehetőséget nyújt a könyvtárak állományának számítógépes feldolgozására, internetes könyvtári honlapok készítésére, az olvasáskultúra fejlesztésére, a könyvtári munkatársak továbbképzésére. A program a könyvtári munka minden területén jól használható. Jelenleg 7 ország 1600 könyvtárában dolgoznak vele. Minden könyvtár saját feldolgozott állományával tagja a virtuális könyvtárnak, amely az interneten keresztül elérhető.

Kovács Ágnes/Magyar Kurír