Főooldal
TÁMOP 329/B-08/2-2009-0043 Historia est magistra vitae

TÁMOP 329/B-08/2-2009-0043 Historia est magistra vitae

Megragadni az igazság mélységét

Sajtótájékoztató a debreceni Szent József Gimnáziumban

A debreceni Szent József Gimnázium és Kollégium a 2009-ben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával karöltve az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásában középiskolák számára kiírt pályázaton „Historia est magistra vitae” című projektjével 10 000 000 Ft támogatást nyert. A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes megnyitóra 2010. április 26-án hétfőn délelőtt 11 órakor került sor a Szent József Gimnáziumban. A projektet Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök nyitotta meg.

Dr. Pogány Béláné az intézmény igazgatója köszöntő gondolataiban elmondta, a jelenlegi projekt során a diákok kutató munkát végeznek majd a XX. század megélt történelmét vizsgálva. A legmodernebb technikai eszközök segítségével interjúk, riportok készítésével teszik elérhetővé az érdeklődők számára a 20. század megélt történelmét, olyan eseményeket, amelyeket a történelemkönyvek lapjain nem, vagy csak ritkán található meg.

Az igazgatónő köszöntötte a jelenlévők között a gimnázium jogelődjének, a nagy múltú debreceni Piarista Gimnázium öregdiákjait is, akik 1948-as államosítást átélve számot adhatnak majd a kor igazságtalanságáról a riportok során.

Az igazság megismerése kötelez a továbbadásra

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök atya megnyitó gondolataiban fontosnak tartott két egyházi ünnepet kiemelni, a húsvétot, mint Jézus halálának és feltámadásának az ünnepét, amely valójában az igazság kiderülésének, a nyilvánvalóvá válásának az ünnepe, hiszen a feltámadással vált nyilvánvalóvá mindaz, amit Jézus cselekedett, mondott, valamint a Szentlélek kiáradásának ünnepét, amikor a tanítványok a feltámadás fényében továbbadták, megosztották az emberekkel mindazt, amit Jézusról tudtak, hallottak. A főpásztor felhívta a jelenlévő diákok figyelmét arra, hogy a történelmi eseményekben, a dolgok mélyebben valósulnak, meg mint ahogyan az látszik, és ezt a mélységet az elszenvedők élményei, emlékei adják. Az igazság megismerése kötelez bennünket arra, hogy azt továbbadjuk.

A püspök atya a projekt címére — „Historia est magistra vitae – A történelem az élet tanítómestere” — utalva kiemelte, hogy azért megyünk vissza a régi eseményekhez, hogy a jelenre keressünk támogatást. A történelemben a körülmények változnak, de az ember mindig ugyanaz marad. Minden kornak és időnek úgy kell a múltból tanulni, hogy annak buktatói, kudarcai az adott kor emberének életét eredményesebbé tegye.

A megélt történelemért

Dr. Bódis Zoltán igazgató helyettes, projektvezető elmondta, a történelemmel való foglalkozás túlmutat a könyveken. Majd aggályait fejezte ki a kétarcú történelemről, amely még ma is jelen van, akadályt gördítve az igazság megismertetésében.

A projektvezető tájékoztatott, hogy az egy évig tartó munka során az átlagosnál jobb színvonalú technikai berendezésekkel ellátott mini filmstúdiót alakítottak ki, ahol lehetőség nyílik jó minőségű kép- és hangfelvételek készítésére, filmek, hanganyagok vágására, szerkesztésére. Az elméleti felkészülés után 50 riportfilm elkészítését vállalta a projektet megvalósító csapat, majd egy 20-30 perces, az előírt kritériumoknak megfelelő riport anyagot állítanak össze. Ezt egy központi adatbázisban helyezik el, amely minden középiskola számára letölthetővé válik.

Az igazgató helyettes elmondta mintegy húsz diák és hét tanár vesz részt projektben, a pedagógusok a felkészülési időben a Terror Háza múzeum által szervezett továbbképzésen tökéletesítik ismereteiket. A diákokra kettős feladat vár. A filmkészítés ismeretének elsajátítása, valamint a személyes kontaktus megteremtése a riportalanyokkal, amely elengedhetetlen a hiteles tájékoztatáshoz.

Medve József történelem szakos tanár, aki szintén részt vesz ebben a munkában, elmondta, a történelemoktatásban forrásalapú képzésről van szó, amely során egy-egy témakört, iratok, könyvek, újságcikkek, beszédek alapján kell megértetni a diákokkal. Véleménye szerint a XX. század magyar történelme nincs kellően átgondolva, átbeszélve, és talán ezek a találkozások, beszélgetések valamit megnyithatnak a XX. sz. történelméből.

Kovács Ágnes

Az elkészült filmek megtekinthetők a Terror Háza Múzeum filmtárában: www.emlekpontok.hu

Napszámos voltam
hossz: 00:38:00
Interjúalany: Surányi Ferenc, 1920, Hajdúsámson
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. September 07. 11:44 Debrecen

Szanálás
hossz: 00:43:00
Interjúalany: Marcin Imréné Homoki Piroska, 1913, Derecske
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 23. 11:28 Debrecen

Magyarnak maradni a Felvidéken
hossz: 00:36:00
Interjúalany: Écsi Gyöngyi, 1965, Budapest
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 23. 10:32 Debrecen

Egy pap élete
hossz: 00:38:00
Interjúalany: K. A., 1932, Csap
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 23. 09:13 Debrecen

Bízni kell, ha az ember nyomorult is
hossz: 00:37:00
Interjúalany: Kalo Vilmosné Bene Mária, 1931, Szomolya
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 22. 16:13 Debrecen

Beszélgetés Dr. Báló Györgynével
hossz: 00:38:00
Interjúalany: Dr. Báló Györgyné Dr. Rozgonyi Cecília, 1927, Debrecen
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 22. 14:21 Debrecen

Ébredés
hossz: 00:38:00
Interjúalany: Sepsy Károly, 1930, Ilk
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 22. 14:06 Debrecen

Margitka néni
hossz: 00:24:00
Interjúalany: Haramura Lászlóné Kolozsvári Margit, 1936, Nyírábrány
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 22. 13:56 Debrecen

Egy debreceni diák élete a 40-es években
hossz: 00:44:00
Interjúalany: Bencze Tamás, 1933, Debrecen
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 22. 12:41 Debrecen

Túléltem Recsket
hossz: 00:38:00
Interjúalany: Suba László, 1929, Debrecen
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 22. 11:48 Debrecen

Ezt láttam ’56-ban

hossz: 00:23:00
Interjúalany: Páll Mártonné Mikes Katalin, 1937, Besenyszög
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 22. 11:23 Debrecen

Egy délvidéki életút
hossz: 00:35:00
Interjúalany: Pintér József, 1961, Torontáltorda
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 22. 10:50 Debrecen

Budapesti egyetemista ’56-ban
hossz: 00:42:00
Interjúalany: Vatai István, 1932, Kisújszállás
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 22. 10:45 Debrecen

Magyarpolánytól Kongóig: egy szerzetesnővér életútja
hossz: 00:32:00
Interjúalany: Veisz Erzsébet, 1938, Magyarpolány
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 14:35 Debrecen

Az ’50-es évek egy nő szemével
hossz: 00:41:00
Interjúalany: Telep Julianna, 1935, Pusztaföldvár
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 14:13 Debrecen

Piarista diákból atomfizikus
hossz: 00:39:00
Interjúalany: dr. Berényi Dénes, 1928, Debrecen
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 14:07 Debrecen

A forradalom költője
hossz: 00:39:00
Interjúalany: Pesti József, 1925, Győr
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 14:04 Debrecen

A fogság
hossz: 00:33:00
Interjúalany: Némethi István, 1920, Debrecen
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 13:37 Debrecen

Egy debreceni “hajdú-székely” emlékezése ifjú korára
hossz: 00:39:00
Interjúalany: Kovács Csaba István, 1943, Debrecen
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 13:22 Debrecen

Írószemmel Debrecenben
hossz: 00:44:56
Interjúalany: dr. Bálint Péter, 1958, Debrecen
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 13:11 Debrecen

Orvosként a háborúban
hossz: 00:28:00
Interjúalany: dr. Sztankay Csaba, 1925, Debrecen
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 12:48 Debrecen

A 90-től eltelt időszakot szeretem a legjobban
hossz: 00:37:00
Interjúalany: Kardos Dezső, 1941, Vállaj
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 12:12 Debrecen

Bohán Béla Jezsuita szerzetes aranymiséjén jártunk
hossz: 00:32:00
Interjúalany: Bohán Béla, 1936, Nyírcsaholy
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 12:05 Debrecen

Kicsák Pál és felesége
hossz: 00:33:00
Interjúalany: Kicsák Pál és Pálné, 1933, Nyírcsaholy
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 11:27 Debrecen

Volt hol dolgozni, nem kellett foglalkozni a munkanélküliséggel
hossz: 00:44:00
Interjúalany: Fekete Antal, 1921, Mezőtúr
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 11:22 Debrecen

Legyetek igényesek
hossz: 00:21:00
Interjúalany: Géczy István, 1951, Debrecen
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 10:26 Debrecen

A színház és az opera világa a XX. században
hossz: 00:39:00
Interjúalany: Bán Elemér, 1917, Hajdúnánás
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 19. 09:51 Debrecen

Ember az embertelenségben
hossz: 00:25:00
Interjúalany: Soltész Alajos, 1920, Zagyvapálfalva
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 18. 16:41 Debrecen

Debreceni cívispolgár
hossz: 00:42:08
Interjúalany: Dr Tóth Ervinné, 1929, Debrecen
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 18. 16:38 Debrecen

Salgótarján az ötvenes években
hossz: 00:24:00
Interjúalany: Bucsek Béla, 1939, Salgótarján
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 18. 16:27 Debrecen

Háromszor menekültem meg
hossz: 00:40:00
Interjúalany: Kavecz László, 1922, Füleksávoly
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 18. 16:17 Debrecen

Csikósélet
hossz: 00:43:00
Interjúalany: KORDÁS JÁNOS, 1941, Balmazújváros
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 18. 15:58 Debrecen

Katalin nővér
hossz: 00:38:00
Interjúalany: Lépesfalvi Lépes Katalin Mária, 1945, Budapest
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 18. 15:56 Debrecen

Kiss Zoltánné Nemes Sára
hossz: 00:44:02
Interjúalany: Kiss Zoltánné Nemes Sára, 1931, Álmosd
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 18. 15:38 Debrecen

Zsíros Mihályné Ica néni
hossz: 00:21:00
Interjúalany: Zsíros Mihályné, 1931, Szakoly
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 18. 14:43 Debrecen

Kiss Lászlóné Irénke Néni
hossz: 00:28:00
Interjúalany: Kiss Lászlóné, 1936, Szakoly
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 18. 14:34 Debrecen

Ez lesz nyugvóhelyem örökre, itt lakozom, mert ezt szeretem
hossz: 00:20:01
Interjúalany: Vonyikné Heim Mária, 1935, Mérk
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 18. 14:16 Debrecen

A pályát megfutottam, a hitet megtartottam
hossz: 00:22:43
Interjúalany: Géczy Mária, 1944, Kispest, Felvidék
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 18. 14:07 Debrecen

Meg voltam elégedve, jó helyen dolgoztam
hossz: 00:26:00
Interjúalany: Gergely Sándor, 1943, Nyírcsaholy
Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
Feltöltve: 2011. August 18. 13:46 Debrecen