Főooldal
A konfliktusok keresztény megoldási lehetőségei

A konfliktusok keresztény megoldási lehetőségei

 

 

 

 

 

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00230 “Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés a társadalmi kohézió erősítése céljából” c. pályázat keretében valósult meg

Az alprogram célja: 

A plébániai közösség jövőjét a mindennapokba aktívan bekapcsolódó fiatalok jelentik. Ugyanakkor a fiatalok körében keletkező konfliktusok megoldásában, problémáik, érzéseik jobb megértése érdekében szervezett képzés célja, hogy a felnőttkor nehézségei, szociális és társadalmi feszültségei során megfelelő megoldásokat talájanak. A képzés során szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, és konfliktuskezelési technikák elsajátítása zajlik. Kiemelt cél az előítéletesség, a hátrányos megkülönböztetés mérséklése, a társadalmi részvétel előmozdítása, eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése, a résztvevő fiatalok önálló életvezetési képességeinek megerősítése. A képzés interaktív programsorozat, kerekasztal beszélgetés megtartása révén keresi a kisközösségi válaszokat: Mit kell tenni, amikor az embernek problémája, gondja van? A hatékony segítés lehetőségeit, a konfliktusok kezelési megoldásainak felismerését, érzéseink tudatosítását segíti a képzés. A tréningen főbb témakörei: 1.  E. Berne személyiségszerkezetén keresztül meglátni és megérteni konfliktusaink gyökerét. 2.  Kommunikáció elméleti alapok 3.  Jézus Krisztus emberi természete, mint modell 4. Meghallgatni és megérteni, aki bajban van 5. Belső konfliktusaink kezelése. 6. Közös problémák, konfliktusok kezelése keresztény módon. 7. Kapcsolat másfajta emberekkel, másfajta értékrend megértése. 8. A tanult készségek alkalmazása problémás helyzetekben.

A megvalósítás időpontja/résztvevők száma:

2019.11.20-22. 18 fő

2020.01.06-08. 18 fő