Főooldal
Jogviszony-igazolás (iskolalátogatási igazolás) kivezetése

Jogviszony-igazolás (iskolalátogatási igazolás) kivezetése

Fontos szülői tájékoztatás!

 A családok ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos diákigazolványokat érintő rendelkezésekről szóló tájékoztatás

 A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXVIII. törvény egyik lényeges változása, hogy a hatósági és egyéb ügyekben a tankötelezettség időtartama alatt, annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, a tanulói jogviszony igazolása nem kérhető. A 16. életévüket betöltött tanulók esetében (a 16. életév betöltését követő tanévtől) a tanulói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő QR kódos igazolással igazolható (az iskolalátogatási igazolás, tanulói jogviszonyigazolás ezekben az ügyekben kivezetésre kerül).

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos szolgáltatásokban eljáró szerveknek a diákigazolványok és igazolások elfogadásával kapcsolatban készített Tájékoztatót a www.oktatas.hu honlapon a KIR Hivatali Ügyek/Oktatási igazolványok/Családok ügyintézésesének egyszerűsítése menüpontban olvashatják.

Ügytípusok, amelyeket a fenti változás érinthet:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/igazolvanyok/Csaladok_ugyintezesnek_egyszerusitese_ugytipusok.pdf

Fenti tájékoztatásra hivatkozva 2023. szeptember elsejétől jogviszony-igazolást nem áll módunkban kiállítani.