Főooldal
Intézkedési terv

Intézkedési terv

2022.01.17. naptól új módosításra került az intézkedési terv!

A legfontosabb változás:

8.1. Amennyiben egy köznevelési intézményben (az óvoda kivételével) egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható, és a tanuló visszatérhet az intézménybe.

8.2. Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba/csoportba tartozó tanulók közül azok, akik oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig karanténba kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a helyben kialakult módon, a rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja.

8.3 Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a HB Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát tájékoztatni kell. Az Emberi Erőforrások Minisztériumát kizárólag óvodai fertőzés esetén kell tájékoztatni, a [email protected] címen. A tájékoztatás alapján az adott intézményben vagy az érintett csoportban az eddigiekhez hasonlóan kizárólag az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

A teljes szöveg letölthető itt: INTÉZKEDÉSI TERV 2022