Főooldal
Az állami nyelvvizsga-támogatás szabályai

Az állami nyelvvizsga-támogatás szabályai

Nyelvvizsga-támogatás

A nyelvvizsgadíj visszaigénylésére azok jogosultak, akik 35 évnél fiatalabbak és 2018. január 1-je után tesznek sikeres B2 (középfokú) vagy C1 (felsőfokú) komplex vagy részvizsgát. A nyelvvizsga lehet általános vagy szaknyelvi is. A támogatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, magyar (külföldieknek), ill. a nemzetiségek által használt nyelvként elismert nyelvek.

A kérhető támogatás mértéke a ténylegesen megfizetett vizsgadíj, de maximum a minimálbér 25%-a, 2018-ban 34 500 Ft. A nyelvvizsga díját előre kell megfizetni, a támogatást utólag folyósítják. Minden 2018. január 1-je után letett első sikeres vizsga után jár a támogatás. Akkor is, ha a vizsgázó korábban sikeres vizsgát tett egy másik nyelvből, vagy akár ugyanabból a nyelvből, de alacsonyabb szinten.

A támogatást akkor is lehet igényelni, ha a komplex vizsga nem egyszerre sikerült, hanem különböző időpontokban letett részvizsgákkal. Csak abban az esetben azonban, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között kevesebb, mint 1 év telt el. A támogatás mértéke ebben az esetben is a minimálbér 25 %-a, azaz 34 500 Ft, akkor is, ha a két részvizsga díjának összege meghaladja ezt az összeget. Ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, akkor a támogatás csak a második részvizsga díja után jár. 

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő:

·       az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,

·       egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy

·       érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve

·       a honosítási határozat közlésétől számítva.

A határidő jogvesztő.

A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820, e-mail: nyufig @ onyf.allamkincstar.gov.hu)

A kérelemhez mellékelni kell a nyelvvizsga díjának megfizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.

Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla.

Az elbírálás ideje 30 nap. A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatás a átutalásáról.