Főooldal
Imádkozunk

Imádkozunk

Mély megrendüléssel imádkozunk az olaszországi buszbalesetben elhunyt diákokért, hozzátartozóikért. A sérülteknek mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk. A híradások szerint a többiek megmentéséért életét áldozó diák előtt, s az előtt a két tanár előtt, akik többször is visszamentek az égő buszba, hogy kimentsék a bennrekedteket, mély tisztelettel hajolunk meg példamutató emberségükért.

Urunk, Megváltónk! Te halálra adtad magadat, hogy minden ember üdvözüljön, és átmenjen a halálból az életre. Engedd el halottjaink minden bűnét, Urunk, hiszen csak te vagy szent és határtalanul irgalmas, aki halálod árán megnyitottad híveidnek és élet kapuját. Örökkévaló királyunk, ne engedd, hogy meghalt testvéreink elszakadjanak tőled, hanem a halálon aratott győzelmed erejével fogadd be a világosság, a boldogság és béke országába, aki élsz és uralkodol, örökkön örökké. Ámen.

 

gyertya