Főooldal
Halottak napján

Halottak napján

A mai napon az Evangélium üzenete így hangzott:

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:
„Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban,  aki    engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert  már    átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra  –    sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.  Meghallják,  és  életre  támadnak.  Mert  ahogyan  az  Atyának  élete  van   önmagában, ugyanúgy megadta a  Fiúnak is, hogy  élete legyen önmagában.  A Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az  Emberfia. Ne csodálkozzatok  ezen! Eljön  az óra, amikor a  halottak meghallják  az Isten  Fiának  szavát,  és  előjönnek  sírjukból.  Akik  jót  cselekedtek,  feltámadnak  és   üdvözülnek;   akik  rosszat   tettek,   feltámadnak   és elkárhoznak.”
Jn 5,24-29

2015. november 2-án, halottak napján intézményünk diákjai szentmisén vettek részt, ahol elhunyt szeretteinkért szólt az imádság. Bancsi Zoltán atya szentbeszédében arra hívott mindnyájunkat, hogy e napon komolyan vessünk számot életünkkel, s imával segítsük a megboldogultakat.

A temetőben meglátogattuk a piarista atyák sírját, s gyertyát gyújtottunk emlékükre.

 

Fénykép-0087 Fénykép-0088 Fénykép-0086