Főooldal
Sosem láttam szebb keresztfát

Sosem láttam szebb keresztfát

Intézményünk 20. éve nyitotta meg kapuit. Ehhez kapcsolódóan ünnepélyes keresztállításra került sor. A kereszt adományozója Kozma Mihály. Az ünnepségről itt található híradás:

Dia1

 2015. szeptember 22-én 14,30-kor keresztfa szenteltünk a Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium  udvarán. A felszentelést Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke végezte. Köszöntőt mondott rangos vendégünk, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Kozma Mihály a keresztfa kutatója, adományozója és dr. Bódis Zoltán, az intézmény igazgatója. Jelen voltak a kereszt készítői: Kalmár István, Kozma Gábor, Pikó Sándor. 15,00 órától a Szent Anna székesegyházban szentmisével ünnepeltük intézményünk 20 éves alapítását, a szentmise keretében két diákunk felvette a szent keresztséget, Bosák Nándor püspök atya szolgáltatta ki a szentséget. A keresztelőre Bancsi Zoltán atya, iskolánk lelki vezetője készítette fel diákjainkat.

 

Paradicsom mezejiben

Arany szőnyeg leterítve

Azon vagyon rengő bölcső

Abba fekszik az Úr Jézus.

Jobb kezében arany vessző

Bal kezében arany alma

Megzúgintá a vesszejét,

Zúg az erdő, cseng a mező.

Sose láttam szebb keresztfát,

Mint úr Jézus keresztfáját,

Mert a vérvel virágozik,

Szentlélekkel gyümölcsözik.

(Az ének eredeti felvétele meghallgatható itt!)

Kozma Mihály a szilágylampérti pléhkrisztus keresztfáján elhelyezett jelek és jelképek kiváló értelmezését adja, nemcsak a Nap útját, a hónapok egymásutániságában, az évszakok folyamában megtalálható jeles napok, elnevezések, a népi hiedelem, szokások, valamint nevezetesebb vallási események rendjét világítja meg, hanem kultúrtörténeti adalékokkal is szolgál. A szilágylampérti kereszt a „Nap-járás”, egyházi ünnepek, események jelölése mellett a mezei munkavégzés jeles napjaira is mutat, ugyanakkor a csomópontok környékén egy katolikus naptár segítségével az apostolok neveire is rábukkant a szerző. A zseniális ebben az útszéli pléhkrisztusban a népi bölcsesség sűrítése évezredek tudásának elhelyezése egy egyszerű, rozsdásodó kereszten. A kereszten található szimbólumok, egyetemes jelek egyébként a székely népi kultúrában is fellelhetők: a Nappálya jelei a székely kapukon, épített örökségünkön, a Nap és a Hold, avagy a bal és jobb, a női és férfi térfelek (korabeli falusi szobák belseje) különválasztása, a kétpólusú világ ábrázolása és megélése. A Megváltó élettelen fakeresztje a fény által lesz életfává, fény és hit születése összekapcsolódik benne. Az eredeti, ma már nem látható kereszt művészi újrateremtésével járjuk őseink és a hit útját. (bb-bz)

Interjú Kozma Mihállyal az ünnepségen:

kozma-misi-nagy Interjú (a 39. perctől)

A keresztfa készülőben Kalmár István műhelyében, a korpusz megfestése előtt:

A keresztfa felállítása: földtől az égig, hogy aztán a Nap fénye bearanyozhassa égtől a földig: