GIMNÁZIUMUNKBAN A KORMÁNY RENDELKEZÉSÉNEK MEGFELELŐEN DIGITÁLIS MUNKAREND kerül bevezetésre!
Kérjük kövessék figyelemmel oldalunkat!
Főooldal
Középszintű érettségi időpontok 2017

Középszintű érettségi időpontok 2017

TANTÁRGY írásbeli időpont kezdés írásbeli szóbeli kidolgozás ideje
magyar nyelv és irodalom 2017.05.08. hétfő 8:00 a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: vizsgacsoportonként 4 példány helyesírási szótár a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott ismerethordozó (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű  szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album) a tételnek megfelelő részlete két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90. 150 perc
matematika 2017.05.09. kedd 8:00 a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó szögmérő a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó szögmérő két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 45. 135 perc
történelem 2017.05.10. szerda 8:00 a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja vizsgacsoprotonként legalább 3 példány helyesírási szótár, a vizsgázó biztosítja: középiskolai történelmi atlasz a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: Középiskolai atlasz összefüggő feladatsor: 180 perc
angol nyelv 2017.05.11. csütörtök 8:00 a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése) a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) nincs segédeszköz négy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15 perc szünettel
német nyelv 2017.05.12. péntek 8:00 a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése) a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) nincs segédeszköz négy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15 perc szünettel
biológia 2017.05.16. kedd 8:00 a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: állat és növényismeret c. könyv vagy ezzel egyenértékű információt tartalmazó egyéb kiadvány, illetve kísérlethez szükséges eszközök összefüggő feladatsor: 120 perc
Informatika ismeretek 2017.05.17. szerda 8:00 a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: internetelérés nélküli számítógép, megfelelő szoftverekkel, forrásfájlok; személyi feltétel: rendszergazda A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: számítógép internet eléréssel , az eszközlistában felsorolt eszközök; személyi feltétel: rendszergazda összefüggő feladatsor: 180 perc (számítógépes munka)
informatika 2017.05.18. csütörtök 8:00 a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: számítógép a megfelelő szoftverekkel személyi feltétel: rendszergazda, a vizsgázó biztosítja: vonalzó a vizsgbizottságot működtető intézmény biztosítja: nyomtatott és elektronikus források, internetkapcsolattal rendelkező számítógép összefüggő feladatsor: 180 perc (számítógépes munka)
földrajz 2017.05.19. péntek 14:00 I. feladatlap: segédeszköz NEM használható,                                   II. feladatlap: a viszgázó biztosítja: használható segédeszközök: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatokat és megjelenítésre nem alkalma zsebszámológép, körző és vonalzó a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: középiskolai földrajz atlasz két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc
fizika 2017.05.22. hétfő 8:00 a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja:Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, tételeknek megfelelően csoportosított kísérleti eszközök vagy mérőműszerek 120 perc:                         I. feleltválasztós kérdéssor, II. összetett feladatok
olasz nyelv 2017.05.25. csütörtök 8:00 a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése) a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) nincs segédeszköz négy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15 perc szünettel
katonai alapismeretek 2017.05.25. csütörtök 14:00 nincs segédeszköz a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: személyi és technikai segédeszközök a nyilvánosságra hozott anyag alapján 120 perc
katolikus hittan nincs nincs nincs a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: Biblia (a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kiadása), a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, valamint a tétel kifejtéséhez szükséges szövegrészletek.
református hittan nincs nincs nincs a vizsgabizottsságot működtető intézmény biztosítja: Biblia, Református énekeskönyv, bibliai atlaszok, az elemzendő források szövegei
testnevelés nincs nincs nincs a viszgabizottságot működtető intézmény biztosítja: tornaterem kosárpalánkkal, kézilabdakapuval, kijelölt röplabdapályával, mászókötéllel, tornaszőnyegekkel, ugrószekrénnyel, korláttal vagy/és nyújtóval, gyűrűvel; atlétikapálya legalább 200 m-es futókörrel, 60 méteres futóhellyel, távol- és magasugróhellyel, dobóhellyel; választás esetében esetén 25 m-es úszómedence; sportszerek; amennyiben szükséges, a zeneanyag lejátszásához magnetofon és6vagy CD-lejátszó; a vizsgázó biztosítja: személyi sportfelszerelés, a ritmikus sportgimnasztikához kéziszerek, zeneanyag (amennyiben felhasználja a gyakorlatnál) gyakorlat