Főooldal
Általános iskolába várjuk a legkisebbeket!

Általános iskolába várjuk a legkisebbeket!

Általános iskola? Már a Szent József is várja az iskolába először lépőket…

szülői

 

 

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye által 1996-ban alapított oktatási intézmény komplex képzési rendszert biztosít az itt tanuló diákok számára –

2016 szeptemberétől már az első osztályos kisdiákokat is nagy szeretettel várjuk!

Az elsős diákokat a magyar-angol két tanítási nyelvű tanterv, illetve a tehetséggondozó komplex sportprogram szerint oktatjuk.
A kéttannyelvű tanterv azt jelenti, hogy nemcsak az idegen nyelvet, hanem a tantárgyak egy részét is angolul tanítjuk. Célunk, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük, a tanulókat megtanítsuk az idegen nyelven való tanulásra, képessé tegyük őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára.
A gyerekek a heti 5 angolórán kívül minden évfolyamon 4 tantárgyat tanulnak angol nyelven. Ezek a következők: ének, rajz, technika, testnevelés.
A nyelvi program lényege a gyerekek motiválása, megnyerése a nyelvtanulás számára. Az angolul oktatott tantárgyak kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait és nyelvi szintjét tartottuk szem előtt. A korai szakaszban az angol nyelv és a tantárgyak célnyelven történő tanulása egyidejűleg kezdődik. A kicsik az első évfolyamon még nem tanulnak angolul írni és olvasni, a nyelv oktatása szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodik.
A készségtárgyak (rajz, ének, technika) vonzó tevékenységekkel párosulnak: játékok, dalok, mondókák, mesék, rajzok, szerepjátékok és szituációk segítik a nyelvtanulást.
A nyelvtudás szintjének emelkedésével lehetővé válik új tantárgyak bevezetése, a nyelvi kifejezőkészség együtt fejleszthető a tantárgyi tartalommal. A későbbiekben egyenletesebb a négy készség (beszédértés, beszéd, olvasás- és íráskészség) használata, a diákok kommunikációja oldottabb, megtanulják gondolataikat, véleményüket idegen nyelven kifejezni szóban és írásban egyaránt.

        Az új információk és témák sokaságával jelentősen gyarapszik a tanulók szókincse. A nyolcadik év végére a diákok nyelvtudása eléri a középfokú szintet, így többségük sikeresen leteszi a nyelvvizsgát. A két tanítási nyelvű program segít abban is, hogy tanulóink elsajátítsák a különféle nyelvtanulási technikákat, megismerjék saját tanulási stílusukat, így könnyebbé válik más idegen nyelvek tanulása.
A báb- és drámajáték lehetőségeivel kibontakoztatjuk a gyerekekben rejlő képességeket, készségeket, színesebbé tesszük a tanórákat.
A sportprogram az elsősöket a testnevelés és sport változatos, élményszerű megszerettetése mellett a sporttehetségek felkutatásában és hosszú távú támogatásában segíti. A tehetséggondozó programot úgy indítjuk, hogy jól képzett és többéves gyakorlattal rendelkező kollégáink lehetőséget biztosítanak diákjaink számára, hogy számos sportággal megismerkedjenek. Általános képességfejlesztés keretén belül kerül sor a labdás ügyesség, az atlétikus mozgáskészség és a koordinációs képességek fejlesztésre. Sportág-specifikus képzést is biztosítunk az alábbi sportágakban: atlétika, torna, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda. A tradicionális sportok közül az íjászat alapjait is elsajátíthatják diákjaink. A heti 5 óra testnevelés mellett délutáni sportfoglalkozásokkal egészítjük ki az élményszerű sportképzést.
Nagy gondot fordítunk a környezettudatos nevelésre, hogy tanulóink mindennapos igényévé váljon közvetlen környezetük rendezettsége, védelme.

          Mindkét képzési formában előkészítjük a magas szintű informatikai ismeretek felsőbb évfolyamokban történő elsajátításának lehetőségét, amelyre az intézményünkben működő LEGO-Education program kiváló lehetőséget biztosít.
Céljaink között szerepel a tehetséggondozás és a kreativitás fejlesztése.
Nyitott, őszinte, családias légkör biztosításával szeretnénk megteremteni azt az iskolai környezetet, ahol a gyermekek jól érzik magukat, testileg, lelkileg egészségesen fejlődnek.

Engedjék meg, hogy Böjte Csaba atya mondataival meghívjuk családjukat, hogy gyermekük nevelésének-növelésének közös ügyét együtt szolgálhassuk:

„Hiszem, hogy Isten jó anyagból teremtette az embert, az ember nevelhető, és hiszem azt, hogy a gyerekek, fiatalok vágynak arra, hogy kibontakozzanak, a bennük lévő értékek felszínre jöjjenek. Ha én erre lehetőséget teremtek, a gyermek ezzel élni fog.”